Kataster

Prosimo, vnesite vaš ime in priimek
Prosimo, vnesite katastersko občino
Prosimo, vnesite vaš elektronski naslov
Prosimo, vnesite parcelno številko

UREDITEV MEJE

Osnova za ureditev meje so geodetske meritve. Postopek se začne na zahtevo lastnika, solastnika, skupnega lastnika parcele. Pri postopku se na podlagi grafičnih ali numeričnih podatkov, zamejniči katastrska meja med dvema ali več mejnim parcelami.
Slika prikazuje izračun površin po opravljeni geodetski storitvi.


IZRAVNAVA MEJE

V postopku izravnave meje se mejo izravna med dvema ali več parcelami, katerih lastniki se strinjajo z postopkom. Mejo izravnamo zaradi številnih razlogov (lažja obdelava parcele, dostop …)

OZNAČITEV MEJE

Na željo lastnika parcele, se že urejene meje lahko ponovno vzpostavijo. Po označitvi meje na terenu, se izdela tehnično poročilo in odda na geodetsko upravo.


PARCELACIJE

Parcelacija je postopek v katerem se na željo lastnika, eno parcelo razdeli na več delov, vsaka novo nastala parcela pa posledično dobi novo parcelno številko.

V postopku parcelacije je možno tudi združiti več parcel v eno. Parcele morajo ob tem izpolnjevati določene pogoje (enaka katastrska občina, bremena, služnost).
Slika prikazuje postopke ureditve meje, parcelacije in pa vpisa zemljišča pod stavbo.

KATASTER STAVB


Če novogradnja ali stara stavba še ni vrisana v kataster stavb, le-to lahko vpišete v postopku, vpis stavbe v kataster stavb in določitev zemljišča pod stavbo.

Elaborat vpisa stavbe v kataster stavb vsebuje kvadraturo vseh prostorov v stavbi in vseh delov stavb, dimenzija objekta, nadstropnost, višina terena, vhoda, slemena, število prostorov in uporabnost prostorov.

 

V postopku določitve zemljišča pod stavbo se določi točna kvadratura zemljišča pod stavbo, pozicija v državnem koordinatnem sistemu in pa identifikacijsko številko objekta

VRIS STAVB SE IZVEDE ZA POTREBE:

· pridobitev hišne številke,

· ureditev svojega lastništva v zemljiški knjigi,

· sklepanje pravnih poslov z nepremičnino kot so prodaja, nakup, hipotekarni kredit ...


IZDELAVA ETAŽNEGA NAČRTA

Etažni načrt je postopek določitve velikosti stavbe, ter razporeditev oziroma delitev posameznih prostorov na dele stavbe. Izdelava etežnega načrta je možna tako pri enostanovanjskih objektih kot pri večstanovanjskih. Poleg samega vpisa stavbe, se lahko na željo naročnika, izdela tudi detajlni načrt stavbe z razporeditvijo, velikostjo ter merami posameznih prostorov.


PRIDOBITEV HIŠNE ŠTEVILKE

Po končani gradnji hiše je potrebno pridobiti hišno številko, za namen prijave stalnega prebivališča, to lahko opravimo namesto vas.

 

Za pridobitev hišne številke mora biti objekt vpisan v kataster stavb in vrisan v evidencah zemljiškega katastra. Pridobiti jo je možno v postopku evidentiranja objekta v uradne evidence ali v samostojnem postopku.

GEODETSKI NAČRT

Geodetski načrt potrebujemo za potrebe pridobivanja projektne dokumentacije pred in po izgradnji objektov (novogradnje, prizidki, ceste, mostovi, predori).

 

Geodetsko podjetje in naročnik geodetskega načrta se ob naročilu izdelave geodetskega načrta, glede na namen uporabe geodetskega načrta, dogovorita, katere podatke naj vsebuje geodetski načrt, ter določita podrobnost in natančnost prikazanih vsebin.

 

Geodetski načrt potrebujemo tudi po končani gradnji za potrebe izdelave projekta izvedenih del, tehničnih pregledov objekta, pridobitve uporabnega dovoljenja.

Slika prikazuje geodetski načrt, ki je bil izdelan za potrebe projektne dokumentacije.

ZAKOLIČEVANJE OBJEKTOV

Zakoličbo objekta potrebujemo pred začetkom gradnje najrazličnejših objektov. Geometer na podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja iz projekta v naravo prenese glavne karakteristične točke objekta, ki jih gradbinec potrebuje za izvedbo projekta.

Poznamo dve vrsti zakoličbe. Pri grobi zakoličbi geometer s količki na terenu označi vogale objekta za izkop gradbene jame. Pri fini zakoličbi pa vogale objekta prenese na gradbene profile.

Po končani zakoličbi geometer izdela zapisnik o zakoličenju objekta.


GRADNJA HIŠE (KOMPLET STORITVE)

Za vse ki se odločate za gradnjo hiše, smo pripravili paket geodetskih storitev, ki jih boste pred med in po gradnji potrebovali. Zakaj bi naročali posamezno geodetsko storitev in plačevali več, če se lahko pred pričetkom del dogovorimo o naročilu vseh potrebnih geodetskih storitev v paketu? S tem si boste zagotovili celovito rešitev in pa ugodnejšo ceno.

Geodetske storitve pri gradnji hiše:

  • ureditev meje,
  • geodetski načrt (za potrebe pridobivanja projektne dokumentacije),
  • zakoličba vogalov objekta in prenos vogalov objekta na gradbene profile,
  • posnetek elektrovoda od razdelilne omarice do el. omarice na objektu,
  • projekt izvedenih del za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja tehničnega pregleda,
  • vris objekta v kataster stavb,
  • določitev zemljišča pod stavbo,
  • pridobitev hišne številke

V naši ponudbi vam nudimo tudi pomoč pri izbiri projektanta, ki bo zadostil vašim željam in idejam. Z nami se lahko dogovorite tudi za vodenje in izvedbo projekta.

Izdelava: MMstudio
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?